Fråga & Svar

 

𝙵𝚛𝚊̊𝚐𝚊: 𝚅𝚊𝚍 𝚊̈𝚛 𝚍𝚎𝚝 𝚑𝚊̈𝚛 𝚏𝚘̈𝚛 𝚜𝚕𝚊𝚐𝚜 𝚋𝚘𝚔?

𝚂𝚟𝚊𝚛: 𝙴𝚝𝚝 𝚍𝚎𝚕𝚊𝚝 𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚒𝚕𝚕𝚑𝚘̈𝚛 𝚋𝚘𝚔𝚐𝚎𝚗𝚛𝚎𝚗 𝚜𝚊𝚔𝚙𝚛𝚘𝚜𝚊. 𝙳𝚎𝚝 𝚊̈𝚛 𝚎𝚗 𝚛𝚒𝚔𝚕𝚒𝚐𝚝 𝚒𝚕𝚕𝚞𝚜𝚝𝚛𝚎𝚛𝚊𝚍 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚋𝚘𝚔 𝚜𝚘𝚖 𝚒 𝚜𝚒𝚗 𝚜𝚝𝚒𝚕 𝚐𝚛𝚊̈𝚗𝚜𝚊𝚛 𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚋𝚒𝚕𝚍𝚛𝚘𝚖𝚊𝚗𝚎𝚗, 𝚎𝚏𝚝𝚎𝚛𝚜𝚘𝚖 𝚒𝚕𝚕𝚞𝚜𝚝𝚛𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚎𝚛𝚗𝚊 𝚊̈𝚛 𝚋𝚊̈𝚛𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚟 𝚋𝚎𝚛𝚊̈𝚝𝚝𝚎𝚕𝚜𝚎𝚗 𝚝𝚒𝚕𝚕𝚜𝚊𝚖𝚖𝚊𝚗𝚜 𝚖𝚎𝚍 𝚝𝚎𝚡𝚝𝚎𝚗. 𝚂𝚊𝚖𝚝𝚒𝚍𝚒𝚐𝚝 𝚏𝚕𝚒𝚛𝚝𝚊𝚛 𝚍𝚎𝚗 𝚖𝚎𝚍 𝚋𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚋𝚘𝚔𝚎𝚗. 𝙱𝚎𝚛𝚊̈𝚝𝚝𝚊 𝚐𝚊̈𝚛𝚗𝚊 𝚟𝚒𝚕𝚔𝚎𝚗 𝚑𝚢𝚕𝚕𝚊 𝚍𝚞 𝚟𝚒𝚕𝚕 𝚜𝚎 𝚋𝚘𝚔𝚎𝚗 𝚙𝚊̊ 𝚒 𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚘𝚝𝚎𝚔𝚎𝚝 𝚎𝚕𝚕𝚎𝚛 𝚑𝚘𝚜 𝚍𝚒𝚗 𝚋𝚘𝚔𝚑𝚊𝚗𝚍𝚕𝚊𝚛𝚎, 𝚖𝚎𝚓𝚕𝚊 𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚒𝚗𝚏𝚘(𝚊𝚝)𝚍𝚎𝚝𝚟𝚊𝚛𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚏𝚘𝚛𝚕𝚊𝚐.𝚜𝚎.

 

LITEN PARLÖR

Sakprosa eller facklitteratur [eng. Non-fiction] är en sakligt berättande text som inte är fiktiv, utan informativ och faktabaserad. 

Illustrerad sakprosa [eng. Illustrated non-fiction] är med andra ord en faktabok med berättande bilder och texter i prosaform. 

Bildroman [eng. Illustrated novel] är en kombination av prosaberättande och bildkonst och gränsar till serieroman, båda en genre inom vuxenlitteraturen.

Serieroman eller Grafisk roman [eng. Graphic novel] är sekventiell bildkonst, tecknade serier med komplexa handlingar.

Bilderbok [eng. Picture book] är en genre som ofta kopplas till barnlitteratur, men vars mångbottnade illustrationer och texter besitter långt fler kvaliteter.

Faktion [eng. Non-fiction novel] är en hybrid av fakta och fiktion, som på ett konstnärligt sätt suddar ut gränsen mellan det som är sant och påhittat.

Novell [eng. Short story] är en kort prosaberättelse med en huvudhandling.

Roman [ eng. Novel] är en längre fiktiv berättelse på prosa som vanligen är indelad i kapitel.