Köpvillkor & Upphovsrätt

PRIS & BETALNING
Bokköp här på vår hemsida betalas med kort. Vid författarbesök med Swisch. Förbeställda böcker betalas med faktura som skickas ut av vår distributör Eddy.se i samband med att boken levereras. Alla priser inkluderar bokmoms 6% samt 25% för övriga produkter.

LEVERANS
Vi säljer produkter med leverans inom Sverige. Paket levereras till brevlåda eller närmaste utlämningsställe. För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 250 SEK inkl. moms. 

ÅNGERRÄTT 
Lagenlig ångerrätt inom 14 dagar vid distansavtal från det att varan mottagits, förutsatt att varan inte använts och returneras i oskadat skick utan dröjsmål. Därefter sker återbetalning sker till det konto som användes vi köptillfället. Vi förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. Avsändaren betalar returfrakt

Ångerrätten gäller inte:
• Prisnedsatta varor.
• Vid direkt försäljning.

• Digitalt innehåll, till exempel det du laddar ned.
• Vid köp från företagskunder.

REKLAMATION
Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. När du får varan är det därför viktigt att du kontrollerar den så fort som möjligt. Anmäl genast transportskador på plats till speditören, innan du signerar att du tagit emot det, om paketet och/eller innehållet är skadat när du får det. Klagomål ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

PERSONUPPGIFTER
Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer inte eller vidareför dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund. Genom att handla hos på denna hemsida accepteras vår behandling av dina personuppgifter. 

UPPHOVSRÄTT
Alla rättigheter är förbehållna Det var en gång förlag och varje enskild upphovsperson enligt Lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det innebär att allt innehåll på denna webbsida, exempelvis bilder, texter och översättningar är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras och/eller användas utan skriftligt godkännande från Det var en gång förlag och varje enskild upphovsperson.

RESERVATION
Det var en gång förlag reserverar sig för eventuella uppenbara skriv- eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering och att när som helst göra ändringar i köpvillkoren på webbplatsen. Ändringarna accepteras i samband med order eller besök på webbplatsen.

Force Majeure
Det var en gång förlag befrias från att fullgöra leverans om det på grund av omständighet utanför vår kontroll och som vi inte kunnat räknat med vid avtalets träffande och som vi inte kunnat undvika eller övervinna, som arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller andra förhållanden utanför vår kontroll och som väsentligen inverkar på fullföljandet av avtalet.